MENY

En mobbehistorie – refleksjonsoppgaver for elever, foreldre og ansatte på skolen

Elever, foreldre og voksne som jobber på skolen må vite hva mobbing er. Det holder ikke å bare snakke om hva mobbing er, vi må også snakke om hva som kan gjøres for å forhindre at det skjer og hva vi skal gjøre hvis det skjer.

Hvorfor vise filmen En mobbehistorie?

Det kan være effektfullt å ha en felles opplevelse eller et felles utgangspunkt for å snakke om tema som mobbing. Denne filmen kan brukes som et felles utgangspunkt.

For å endre menneskers handlinger, må du gi dem kunnskap som kan endre deres holdninger. For å endre holdninger må du røre ved deres følelser. Filmen er lagd for å røre ved følelser og holdninger, og forhåpentligvis handlinger.

Hvordan bruke filmen?

Filmen kan vises for klasser, elevråd, foreldre og personalet på skolen. Gjerne til alle gruppene i løpet av samme uke, da det vil gi størst effekt.

Det anbefales å ha det mørkt i rommet når filmen vises og at det er relativt høy lyd. Dette skaper større inntrykk.

Refleksjonsoppgavene nedenfor er laget for å få til en refleksjon om filmen i etterkant. Spørsmålene og filmen fokuserer på at mobbingen kan skje i en kontekst der flere er tilskuere. Refleksjon og dialog bør ende opp i konkrete handlinger som elever/foreldre/voksne kan gjøre dersom de opplever å være vitne til mobbing. Bruk gjerne IGP-metoden.

Et budskap i filmen er at tilskuerne i mobbesituasjoner – de som ser, hører og mistenker – kan bidra til at mobbingen kan avdekkes og stoppes eller gjøre smertene mindre for den som utsettes.

Det anbefales å vise filmen i sammenheng med opplæring i hva mobbing er og hva som gjøres på skolen for å avdekke, stoppe og følge opp mobbing og krenkelser, knyttet til kapittel 9 A i Opplæringsloven.

Refleksjonsoppgaver til elever/foreldre/voksne på skolen

 • Hva skjer i filmen?
 • Hvem handler filmen om?
 • Hvorfor gjør hovedpersonene det de gjør?
 • Hva tror du skjer med hovedpersonene etter filmen?
 • Hva tror du har skjedd før filmen?
 • Hvordan vil du beskrive handlingene til bipersonene i filmen?
 • Hvorfor gjør de det de gjør? 
 • Tenk deg at du er elev i denne klassen, hvilken rolle har du?
 • Tenk deg at du er elev i denne klassen, hva kunne du ha gjort?
 • Tenk deg at du er lærer i denne klassen, hva kunne du ha gjort?
 • Hva skjer på din skole/i din klasse som kan ligne på det som skjer i filmen?
 • Hvor og når kan lignende ting skje på din skole/i din klasse?
 • Hva bør elevene/de voksne på skolen/foreldrene gjøre for å stoppe slike ting som skjer i filmen, på din skole/i din klasse?
 • Hva bør elevene/de voksne på skolen/foreldrene gjøre for at det som foregår i filmen ikke skal foregå på din skole/ i din klasse?

 

Refleksjonsoppgaver: Nina Grini

 

Les også