MENY

Ludde – refleksjonsoppgaver for elever

Skjult mobbing starter ofte med baksnakking og ryktespredning om en person. Prosessen foregår ved at en elev begynner å snakke negativt om en annen elevs utseende, personlighet eller handlinger til andre.

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • Hva tenker du er grunnen til at Susanne ble utestengt?
 • Har du opplevd at noen i din klasse har blitt utestengt.
 • Hva skjedde? Hvorfor skjedde det?
 • Skriv stikkord for deg selv.

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Del tanker dere gjorde dere i oppgave 1.
 • Diskuter påstanden: Når de mest populære elevene vender seg mot en elev, blir de andre elevene ofte med på det. 

Oppgave 3

 • I filmen blir Susanne kalt for ludder. Det blir også sagt at hun ikke vasker seg. Dette er ikke sant. Hvorfor skjer det?
 • Diskuter: Hvorfor oppstår et rykte?
 • Er det noen som tjener på å spres negative rykter om andre? Hvis ja, hva er gevinsten? 

Oppgave 4

 • Det er alltid bare noen få som tar initiativ til utestenging, men veldig mange deltar i utestengingen. Hva tror dere er grunnen til det ?
 • Er det noen fordeler ved å bli med på utestenging? Hvis ja. Hvilke fordeler mener du det kan ha å støtte de som tar initiativ til å utestenge en bestemt person?
 • Er det risikabelt å stå opp for den som blir utestengt? Hva kan skje? 

Oppgave 5

 • Er det vanlig i din klasse å utestenge noen?
 • Hva ville skjedd hvis ingen ville bli med på utestenging?
 • Hva kan dere gjøre i klassen for å sikre dere at alle blir inkludert ? 

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack