MENY

Ludde – refleksjonsoppgaver for lærere

Skjult mobbing er vanskelig å avdekke, vanskelig å forstå og forferdelig vanskelig å oppleve. I denne filmen får du se hvordan skjult mobbing kan foregå i en jentegjeng, der maktspill utvikles samtidig som det blir gjort på en slik måte at det er vanskelig å avdekke.

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • Se gjennom filmen Ludde en gang til. Noter ned alle de ulike teknikkene jentene bruker for å krenke Susanne i filmen.

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Hvilke ulike type teknikker kan brukes for å svekke en annens omdømme/støte noen ut av gruppa?
 • Diskuter hvordan gruppeprosesser kan føre til utestenging av en person. Bruk gjerne eksempler fra Ludde eller andre eksempler du selv kjenner til eller har opplevd. 

Oppgave 3

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • Se filmen om Ludde enda en gang til. Denne gangen skal du sette deg inn i situasjonen til Susanne. Legge merke til alle situasjonene der Susanne opplever å få negative tilbakemeldinger fra medelever. Hvilke følelser tror du det setter i sving hos Susanne? Noter stikkord.

Oppgave 4

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde. Del tanker om hvordan Susanne har det i denne situasjonen.
 • Denne filmen skildrer en liten periode i Susannes liv. Hva tror dere dette gjør med Susanne, hvis dette fortsetter i måneder? År? 

Oppgave 5

Selvrefleksjon 10 minuter.

 • Tenk gjennom de voksnes rolle i denne situasjonen. Hvilket ansvar har de voksne på skolen, med tanke på å se hva som skjer mellom disse elevene?
 • Hva kan de voksne gjøre for å finne ut hva som skjer?
 • Filmen indikerer at handlingen foregår over en viss tid. Kunne lærerne ha forhindret en slik utvikling? Hva skulle i så fall til for at det skulle skje?

Oppgave 6

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde for hvert spørsmål som dere besvarte individuelt.
 • Del refleksjoner. Oppsummer hva dere er enige om og hvor dere har ulikt syn. Diskuter uenigheter.

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack