MENY

Mobbing i fritidsmiljø – drøftingsoppgaver for fritidsledere

Et inkluderende oppvekstmiljø kjennetegnes av omsorg og at ingen ekskluderes. Dette stiller krav til voksne som rollemodeller.

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • Tenk gjennom denne treneres kommunikasjonsform i filmen.
  • Er han støttende ?
  • Er han krenkende?
  • Behandler han alle likt?
 • Begrunn svaret. Skriv stikkord.

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Beskriv trenerens lederstil.
 • Diskuter påstanden: Treneren er med på å nære oppunder mobbingen av Stian.

Oppgave 3

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Gutta på laget har åpenbart ulike forutsetninger og ferdighetsnivå. Hva mener du selv er viktig å legge vekt på når du gir tilbakemeldinger til deltakere i en gruppe der de har veldig ulikt utgangspunkt?

Oppgave 4

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • Prøv å leve deg inn i rollen til denne treneren. Se for deg at en av gutta på laget rett før neste trening kommer og forteller deg hva som skjedde i garderoben på forrige trening. Han sier at Stian blir mobbet, og han forteller deg hvem som står i spissen for mobbingen. Hva gjør du?

Oppgave 5

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde og del refleksjoner fra oppgave 3.
 • Diskuter hva dere kan gjøre i en slik situasjon.

Oppgave 6

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Det er ganske vanlig at lederen av laget også er forelder til en av medlemmene på laget. Skaper det noen spesielle utfordringer?
 • Finnes det særlige forholdregler/hensyn man bør ta som leder dersom man også er forelder? 

 

Refleksjonsoppgaver: Maren Stabel Tvedt og Tove Flack