MENY

Sarkasme – refleksjonsoppgaver for lærere

I denne filmen vises to alternative måter en lærer kan reagere på en sarkastisk bemerkning.

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

I denne filmen ser dere to alternative måter å reagere på når læreren overhører en sarkastisk bemerkning.

 • Tenk gjennom de to reaksjonsmåtene. Hvilken virkning tror du den første måten som blir vist har på:
 1. eleven som mottar kommentaren?
 2. eleven som gir kommentaren ?
 • Hvilken virkning tror du den andre måten som blir vist har på:
 1. eleven som mottar kommentaren?
 2. eleven som gir kommentaren?

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde der dere deler refleksjoner fra oppgave 1. Ta en runde for hver reaksjonsmåte. Gruppeleder noterer synspunkter og oppsummerer hva dere er enige og uenige om.
 • Diskuter de punktene der dere har ulike meninger.

Oppgave 3

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Diskuter påstanden: Lærerens forståelse og reaksjon på hva skjer mellom elevene har betydning for hvorvidt elevene utvikler kulturer der skjult mobbing foregår. 

Oppgave 4

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • Tenk gjennom de voksnes rolle i denne situasjonen. Hvilket ansvar har de voksne på skolen for å få med seg hva som skjer av samspill og kommunikasjon mellom disse elevene?
 • Hva kan de voksne gjøre for å finne ut hva som skjer?
 • Filmen indikerer at handlingen foregår over en viss tid. Kunne lærerne ha forhindret en slik utvikling? Hva skulle i så fall til for at det skulle skje?

Oppgave 5

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde for hvert spørsmål som dere besvarte individuelt.
 • Del refleksjoner. Oppsummer hva dere er enige om og hvor dere har ulikt syn. Diskuter uenigheter. 

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack