MENY

Å bli utsatt for mobbing – en kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak

Oppsummering av forskning om konsekvenser av å bli utsatt for mobbing, forhold som kan påvirke om det å bli utsatt for mobbing fører til alvorlige og eller langvarige skadevirkninger samt tiltak som har vært prøvd ut for å hjelpe barn og unge som sliter etter at de har blitt utsatt for mobbing.