MENY

Aktivitetsplikten i praksis

Heftet er skrevet med utgangspunkt i det nye regelverket, og retter seg spesifikt inn mot § 9 A-4 som omhandler skolens aktivitetsplikt. Denne plikten skal sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Heftet er skrevet av Kari Stamland Gusfre, og kan kjøpes hos Pedlex.