MENY

Oppfølging av barn og unge som har vært utsatt for mobbing

I rapporten omtales arbeid med oppfølging av barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Det innebærer at den aktive handlingen er avsluttet, og at fokus er på arbeidet etter mobbing.