MENY

Innblikk - et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing

Heftet gir en praktisk innføring i hvordan skolen kan samle inn og analysere informasjon som egner seg til å få innblikk i hva som foregår av positiv og negativ kommunikasjon mellom elever på skolen.

Metodene i Innblikk er spesielt utviklet for å avdekke skjult mobbing. Opplysningene som fremkommer gjennom samtale og kartlegging har til hensikt å gi informasjon om hvem som er pådrivere i eventuell mobbing, og hvordan plaging i så fall foregår.

Heftet gir en utførlig beskrivelse av hvordan skolen kan observere samspill mellom elever på skolen og gjennomføre elevsamtaler som gir innblikk i hva som foregår. Innblikk gir også en detaljert beskrivelse ved hjelp av case om hvordan opplysninger kan systematiseres og analyseres.

Last ned en elektronisk versjon av Innblikk (pdf) og spørreskjema for elevsamtalen (docx) i Innblikk. 

Hvis du ønsker å kjøpe heftet i trykt versjon, kan du bestille det via nettbutikken vår.

Heftet er skrevet av Tove Flack.

Omslag av Innblikk

Metodene i Innblikk er spesielt utviklet for å avdekke skjult mobbing.