MENY

PPT-ansattes oppfatninger av konsekvenser av mobbing og tilrettelegging i skolen

Temaet for masteroppgaven til Gerd-Torill Hegre Berg er tilrettelegging i skolen for elever som har vært utsatt for mobbing, og har til hensikt å få frem ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste sine egne oppfatninger og meninger om konsekvenser av mobbing og tilrettelegging i skolen i forhold til dette.