MENY

Sosiogram

Eit sosiogram er ein visuell representasjon av relasjonane mellom elevane i klassa.

Når vi har fått på plass matrisen, kan vi lage eit sosiogram. Sosiogram viser strukturar og mønster av interaksjonar
mellom personar i ei gruppe. Ein kan identifiserer relasjonsmønster og ulike grupperingar i klassa.

I illustrasjonen er einsidige og gjennsidige val satt inn. Ei slik oversikt vert ofte uoversiktleg, og i døme har vi gjort fleire forsøk. Når vi har dette bildet kan me sjå nærare på ulike individuelle fenomen og gruppefenomen.

Sosiogram

Jenter er identifisert med sirklar, gutar med trekantar. Talet viser til eleven som har fått det identifiseringsnummeret. Grøne piler viser einsidige val, og gjesidige val er makert med raude pilar.

Tekst: professor Sigrun K. Ertesvåg