MENY

Personvernerklæring Spekter

For at Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger (UiS) skal kunne tilby Spekter, som ved bruk av Feide-innlogging innhenter personopplysninger, plikter de involverte parter å sikre disse opplysningene slik at de ikke kommer uvedkommende i hende. Denne sikringen er et samarbeid mellom skoleeier (kommune/fylkeskommune), Læringsmiljøsenteret, IT-avdelingen ved UiS og vår underleverandør Olavstoppen.

I henhold til personopplysningsloven med forskrift, er kommuner eller fylkeskommuner behandlingsansvarlige for brukernes personopplysninger, mens eksterne leverandører av Feide-tjenester til bruk i undervisningen er databehandlere. Bruk av slike Feide-tjenester innebærer derfor at tjenesteleverandørene behandler personopplysninger som kommuner eller fylkeskommuner er rettslig ansvarlig for.

Når en kommune, fylkeskommune eller skole kjøper tilgang til Spekter, som innhenter påloggingsopplysninger via Feide, skal det foreligge en databehandleravtale som regulerer forholdet mellom bruker av tjenesten. Kommunen eller fylkeskommunen er behandlingsansvarlig og den som tilbyr tjenesten, Læringsmiljøsenteret, er databehandler. Databehandler (Læringsmiljøsenteret) kan ikke behandle personopplysninger på en annen måte enn det som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige (kommune, fylkeskommune), jf. Personopplysningsloven § 15. Det er kommunen eller fylkeskommunen som er behandlingsansvarlig og har ansvaret for behandlingen av personopplysninger. Læringsmiljøsenteret, som databehandler, behandler personopplysninger på vegne av kommunen eller fylkeskommunen.

Underleverandør Olavstoppen har programmert Spekter, og har teknisk support, men det er IT-avdelingen ved UiS som fysisk lagrer dataene (personopplysninger). IT-avdelingen ved UiS har en rammeavtale med Olavstoppen. Ingen personer hos Olavstoppen eller ved IT- avdelingen til UiS har tilgang til personfølsomme opplysninger.

Tilgang til elevbesvarelser

Det er kun læreren som oppretter undersøkelsen i Spekter, som har mulighet til å legge inn personrelaterte data på elevene. Det er kun elevens navn, fødselsår og kjønn som skal legges inn i Spekter.

Lærer som oppretter undersøkelsen kan gi tilgang til andre ansatte ved skolen som er brukere av Spekter. De kan når som helst trekke tilbake tilgangen. Det er kun læreren som oppretter en undersøkelse som har rettigheter til å slette den. 

Læringsmiljøsenteret er kun ansvarlig for den tekniske løsningen, Spekter. Hvis en lærer velger å skrive ut, laste ned eller dele informasjon som er lagt inn i Spekter, er lærer personlig ansvarlig for håndteringen av dette.

Dersom en lærer slutter, vil vedkommende ikke ha tilgang til Spekter. 

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler til å lagre innloggingsdetaljer og bedre brukeropplevelsen. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Informasjon fra Feide

Spekter benytter seg av Feide-innlogging som innhenter kun navn, fødselsår og skoletilhørighet.

Ved behov for hjelp

Ta kontakt på spekter@uis.no.

Dersom en lærer har problemer med Spekter, kan Olavstoppen fjernstyre løsningen. De må da ha fått muntlig eller skriftlig bekreftelse av vedkommende.

Er du skoleeier eller ansatt på en skole?

Som skoleleder på administrativt nivå kan du klikke deg inn på databehandleravtalen nedenfor og skrive den ut. Skriv på kommunens eller fylkeskommunens navn, sted, dato og signer.

Det er vanligvis kommunalsjef eller annen bemyndiget personer som skal signere på databehandleravtaler. Avtalen skal skannes og sendes til spekter@uis.no. Vi skriver under og returnerer avtalen. Det skal kun skrives under på én databehandleravtale for hver skole.

Databehandleravtale (pdf)