MENY

Hvordan kan barn og unge kan bevisstgjøres om digital mobbing?

Alle må bidra hvis vi skal få slutt på den digitale mobbingen. Her finner du 6 råd om hvordan voksne kan hjelpe barn til å bli bevisste sin rolle og til å forstå konsekvensene av mobbingen.

Far og datter ser på nettbrett sammen Barn og unge bør utrustes slik at de tør å rapportere til skoleansatte og foreldre når de blir utsatt for digital mobbing. Foto: iStock.
 1. For at elevene skal føle et eierskap til skolens anti-mobbepolitikk er det viktig at de blir lyttet til, slik at deres syn på digital mobbing blir tatt hensyn til. 
   
 2. Barn og unge bør oppfordres til å selv være ansvarlige for egen sikkerhet, istedenfor å stole på restriktiv overvåking utført av voksne.
   
 3. Barn og unge trenger programmer som fokuserer på bevisstgjøring for å få dem til å forstå hva digital mobbing er og hvilke konsekvenser den kan få. 
   
 4. Barn og unge må få en mulighet til å utforske egen holdning og til å utvikle de digitale ferdighetene som trengs for å være trygg.
   
 5. Barn og unge bør utrustes slik at de tør å rapportere til skoleansatte og foreldre når de blir utsatt for digital mobbing. De må forstå at problemet ligger hos den som utøver den aggressive handlingen, og at jo tidligere den digitale mobbingen blir tatt tak i, dess tidligere vil den stoppe.
   
 6. Alle barn og unge må anerkjenne viktigheten av å støtte den som mobbes digitalt, både i og utenfor skolen, og at mobbingen rapporteres til skolens ansatte slik at tiltak kan bli iverksatt.

Anbefalingene er hentet fra Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet (pdf).