MENY

Råd til skoleledelsen om digital mobbing

4 anbefalinger for hvordan skoleledelsen bør arbeide med å stoppe og forebygge digital mobbing.

Bit av ark med ordene Ansatte ved skolen og elevene må utvikle kunnskap og ferdigheter slik at de effektivt kan reagere og hjelpe dem som blir digitalt mobbet. Foto: iStock.
  1. Lærere og alle medlemmer av skolemiljøet trenger tydelig og lik informasjon fra skoleledelsen knyttet til støtte og rutiner for forebygging, undesøking, rapportering og hvordan reagere på digital mobbing.
     
  2. Skolene bør implementerer handlingsstrategier som innebærer en atferdsendring når de håndterer mobbing, der en også tar hensyn til alder.
     
  3. Alle medlemmer av skolemiljøet, lærere, foreldre og elever, må samarbeide for at man skal klare å redusere digital mobbing. I saker som omhandler digital mobbing er det viktig at alle parter tar kontakt med hverandre og jobber sammen. 
     
  4. Skoler må utvikle og opprettholde en positiv og støttende skolekultur ved hjelp av det positive forholdet de bygger mellom ansatte og elever.

Ansatte ved skolen og elevene må utvikle kunnskap og ferdigheter slik at de effektivt kan reagere og hjelpe dem som blir digitalt mobbet.

Dette krever et åpent skolemiljø og en støttende og tillitsfull atmosfære som har tydelige retningslinjer for hvordan miljøet forventer at en reagerer og responderer på digital mobbing.

Anbefalingene er hentet fra Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet (pdf).