MENY

Hvordan kan lærere jobbe med å forebygge mobbing?

Som lærer skal du kunne forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

Et godt miljø i klassen forebygger mobbing til en viss grad. Dette gjelder både det sosiale miljøet – relasjoner og sosiale normer – og den delen av miljøet som i særlig grad knytter seg til læring av fag. Læringsmiljøsenteret har egne sider om hvordan du kan jobbe for å skape et godt læringsmiljø i klassen. På Utdanningsdirektoratets nettsted finner du også mange artikler om dette temaet.
 
Det er viktig å merke seg at slike kvaliteter ved læringsmiljøet bare forklarer en moderat del av forskjellene mellom skoler og klasser når det gjelder omfanget av mobbing. Et godt læringsmiljø er selvsagt allment viktig, men ikke tilstrekkelig for å hindre mobbing. Alle skoler må derfor arbeide kontinuerlig for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

Metoder for forebygging

Mobbing kan forebygges ved å ta problemet direkte opp. Her finnes det en rekke metoder som rollespill, bruk av litteratur, skriftlige arbeider fra elevene, samtaler med enkeltelever, grupper og klassen. Kombinasjoner av slike metoder kan være hensiktsmessige, for eksempel først lese en tekst, dernest gi elevene i oppgave å skrive og så snakke sammen i klassen.

Hensiktsmessige metoder sikter seg inn mot elevens individuelle evne til å forstå at mobbing er «galt», og mot normdannelse i klassen. Antagelig er den sosiale kontrollen det viktigste; at elevene vet hva læreren står for og hva normen i klassen er.
 

Les også: