MENY

Skoleeiers ansvar for en mobbefri skole

Skoleeier er vesentlig i arbeidet med å sikre et mobbefritt miljø for den enkelte elev.

Det er de folkevalgte som formelt er ansvarlige for det som skjer på opplæringssektoren lokalt. Ofte vil begrepet skoleeier vise til det administrative ledelsesnivået i kommunen som har fått delegert ansvar.

Skoleeier har ansvar for at elevene får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven.
Ansvaret for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling er også tillagt skoleeier og dette omfatter ansvaret for at det skjer utvikling på den enkelte skole. Formelt er det altså liten tvil om hvem som har ansvaret for at elevene møter et godt læringsmiljø, men hva må til for at skoleeier skal lykkes med oppgaven som ansvarlig?

Eksempel på hva skoleeier kan gjøre:

  • Kommunestyret har gitt opplæringsadministrasjonen i oppgave å påse at skolene har både kort- og langsiktige planer for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing og at disse planene jevnlig blir gjennomgått og evaluert.
  • Det er også laget en overordnet kommunal plan mot mobbing som samtidig er en del av et kvalitetssikringssystem, slik det kreves etter opplæringsloven.
  • I medarbeidersamtaler som skolefaglig ansvarlig i kommunen har med rektorene, er utvikling av en mobbefri  skole et sentralt tema. Her kommer det fram at rektorene også er reelle pedagogiske ledere med godt innsyn i klasseromspraksis.
  • Skolens virksomhetsplan blir vurdert i disse samtalene, sammen med den kommunale utviklingsplanen for opplæringsområdet.
  • Lærerne på skolene deltar aktivt i arbeidet med å utvikle  virksomhetsplanene. Gjennom medbestemmelse kommer det fram at lærerne er enige om at de vil arbeide for å utvikle et læringsmiljø hvor mobbing ikke er akseptert.

Tekst: universitetslektor Svein Nergaard