MENY

Skolens rolle for å forebygge og stoppe digital mobbing

Skolen bør også ha strukturer og et system som hjelper elevene til å gjenkjenne og rapportere tilfeller av digital mobbing.

Elever rekker opp hånden i et klasserom.

Skolen har en viktig oppgave i arbeidet med å forebygge digital mobbing. Vi snakker da ikke om enkeltlærere, men lærere som kollektiv og skolen som et større system.

Hva er det skolen som organisasjon bør vektlegge? Mange ev de analyserte retningslinjene nevner viktigheten av at skolen jobber systematisk med utvikling av bevissthet hos elevene når det gjelder hva digital mobbing er. Skolen bør også ha strukturer og et system som hjelper elevene til å gjenkjenne og rapportere tilfeller av digital mobbing.

Viktigheten av støtten elevene kan gi hverandre og utfordringene som er knyttet til gruppepress er derimot lite fokusert i retningslinjene. Dette har altså også med elevene å gjøre men kan være en viktig oppgave for skolen som organisasjon å lage strukturer eller normer for.

Tekst: førsteamanuensis Hildegunn Fandrem