MENY

Tradisjonell mobbing

Når vi snakker om tradisjonell mobbing mener vi gjerne fysisk mobbing, verbal mobbing eller utfrysing.

En gutt er i ferd med å slå en annen. Foto: iStock.

Den vanligste formen for tradisjonell mobbing verbal mobbing, og den brukes av både gutter og jenter. Fysisk mobbing er mindre utbredt. Den benyttes oftere av gutter enn av jenter. Fysisk mobbing er sjeldent taus, slik at verbal mobbing er en sak i tillegg. Utfrysing er en tredje type, og den er relativt sett mest brukt av jenter. 

En annen og viktig side ved tradisjonell mobbing er hvorvidt den er åpen eller skjult. Med åpen mobbing mener vi at tegnene er tydelige for mobbeofferet og andre som er til stede, mens skjult mobbing er bruk av kamuflerte eller tvetydige tegn. Mobbing mellom jenter har ofte preg av skjulte tegn, men ikke alltid.