MENY

Depresjon og suicidal atferd i forbindelse med mobbing

Barn som mobbes lider ofte av svekket psykologisk helse eller tilpasning. De kan få problemer med å danne vennskap og har en tendens til å isolere seg.

Skrikende jente med hendene over hodet. Foto: iStock. En studie viste at barn som ble mobbet i 8-10-årsalderen hadde en større risiko for å oppleve psykotiske symptomer i ungdomsalderen. Foto: iStock.

Barn som mobbes lider dermed både emosjonelt og sosialt, noe som kan skade deres utvikling. Når selvbildet svekkes og barnet er ensomt kan negative tanker og grubling ta overhånd. Barnet er da inne i en negativ depresjonssirkel, som kan være vanskelig å snu uten profesjonell hjelp.

Skolen vil da ofte bli et sted som føles utrygt og de vil forsøke å unngå eller skulke skolen. Langtidsproblemene viser seg gjerne i ungdomsårene, når ungdommen sliter med tunge tanker og ikke klarer å samhandle med jevnaldrende. Enkelte barn og unge tyr til selvskading og i verste fall til forsøk på å ta sitt eget liv.

En engelsk studie fant at barn som ble mobbet i åtte- til tiårsalderen hadde en større risiko for å oppleve psykotiske symptomer i ungdomsalderen.

I slike tilfeller er det viktig at barnet eller ungdommen får øyeblikkelig hjelp av spesialisthelsetjenesten. Dersom en lærer eller foreldre oppdager mobbing eller langtidsvirkninger av mobbing er det viktig å ta dette opp med skole og fastlege så tidlig som mulig, for å sikre at barnet får nødvendig hjelp.

Tekst: Førsteamanuensis Klara Øverland

 

Referanser
Taking on school bullies. Harvard mental health letter, Sept. 1, 2009. Lesedato: [16.02.2015]

Schreier A, et al.: Prospective Study of Peer Victimization in Childhood and Psychotic Symptoms in a Nonclinical Population at Age 12 Years. - Archives of General Psychiatry (May 2009): Vol. 66, No. 5, pp. 527