MENY

Konsekvenser for den som blir mobbet

Mobbing kan ha alvorlige og langvarige konsekvenser for mobbeofferet. Barn som er utsatt for mobbing kan utvikle forskjellige vansker. Uansett om mobbingen har sluttet, kan mobbeofrene slite med konsekvensene mange år etterpå.

En kort forelesning med Ella Cosmovici Idsøe snakker om konsekvenser av mobbing. Se forelesningen i fullskjermvisning.

Forskning viser at mobbing påvirker barns fysiske og psykiske helse, og deres sosiale og akademiske funksjonalitet.

Symptomer

Barn som blir, eller har blitt, mobbet:

 • kan klage over å ha vondt i mage eller hode
 • kan slite med angst og depresjon
 • sove dårlig
 • føle tristhet og fravær av glede
 • føle seg utestengt og alene
 • miste matappetitten
 • kan utvikle et negativt selvbilde - de begynner å tro at noe er skikkelig galt med de siden de er mobbet
 • kan miste gleden over aktiviteter som var kjekke før
 • kan oppleve stress og dårlig konsentrasjon i timene
 • kan utvikle en tendens til å isolere seg, å unngå nye barn/folk eller nye aktiviteter-alt som kan skape utrygge omstendigheter
 • kan få problemer med å danne og beholde relasjoner i framtidenkan utvikle skolevegring, dropp outkan i noen tilfeller gjøre selvmordsforsøk.

Barna som sliter mest er de som både plager og blir plaget av andre over lang tid.

I de siste årene har forskning påvist at en del mobbeofre utvikler posttraumatisk stress symptomer på lik linje med for eksempel barn som har opplevd naturkatastrofer. Disse symptomene påvirker læring og normal fungering i skolen.

 1. Det er veldig viktig at skolen/lærerne har kunnskap om hva slags konsekvenser mobbing har. 
 2. Skolen bør utvikle en plan for systemisk oppfølging av mobbeofferet over tid og i skolekonteksten.
 3. God oppfølging krever et godt samarbeid mellom lærere, foreldre og hjelpeapparat for å støtte og tilpasse læringsmiljøet til de behovene som disse elevene har.

Tekst: Ella Maria Cosmovici Idsøe