MENY

Konsekvenser for den som blir mobbet

Mobbing kan ha alvorlige og langvarige konsekvenser for den som blir mobbet. Barn som er utsatt for mobbing kan utvikle forskjellige vansker. Uansett om mobbingen har sluttet, kan den som er blitt mobbet slite med konsekvensene mange år etterpå.

Forskning viser at mobbing påvirker barns fysiske og psykiske helse, og deres sosiale og akademiske funksjonalitet.

Symptomer

Barn som blir, eller har blitt, mobbet kan:

 • klage over å ha vondt i mage eller hode
 • slite med angst og depresjon
 • sove dårlig
 • føle tristhet og fravær av glede
 • føle seg utestengt og alene
 • miste appetitten
 • utvikle et negativt selvbilde – de begynner å tro at noe er skikkelig galt med de siden de er mobbet
 • miste gleden over aktiviteter som var kjekke før
 • oppleve stress og dårlig konsentrasjon i timene
 • utvikle en tendens til å isolere seg, å unngå nye barn/folk eller nye aktiviteter – alt som kan skape utrygge omstendigheter
 • få problemer med å danne og beholde relasjoner i framtiden og utvikle skolevegring/drop out og i noen tilfeller gjøre selvmordsforsøk.

Barna som sliter mest er de som både mobber og blir mobbet av andre over lang tid.

I de siste årene har forskning påvist at en del som har vært utsatt for mobbing utvikler posttraumatisk stresssymptomer på lik linje med for eksempel barn som har opplevd naturkatastrofer. Disse symptomene påvirker læring og normal fungering i skolen.

 1. Det er veldig viktig at skolen/lærerne har kunnskap om hva slags konsekvenser mobbing har. 
 2. Skolen bør utvikle en plan for systematisk oppfølging av den som er blitt mobbet over tid og i skolekonteksten.
 3. God oppfølging krever et godt samarbeid mellom lærere, foreldre og hjelpeapparat for å støtte og tilpasse læringsmiljøet til de behovene som disse elevene har.

Dette er et utdrag av en kort forelesning Ella Cosmovici Idsøe laget 11. mars 2015. Se hele forelesningen her:
Konsekvenser av mobbing.