MENY

Aktivitetsplikten i praksis

Aktivitetsplikten skal sikre at alle elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø, men hva innebærer den i praksis? Kari Stamland Gusfre har skrevet et nytt Pedlex-hefte om aktivitetsplikten.

1. august 2017 trådte et nytt regelverk i kraft i skolen. En endring er at kapittel 9 A i opplæringsloven nå inneholder en aktivitetsplikt for alle ansatte i skolen. I Aktivitetsplikten i praksis beskriver Kari Stamland Gusfre hva det betyr for skolen.

Heftet er delt inn i fire hovedkapitler:

  • Nulltoleranse og skolens aktivitetsplikt beskriver endringen i loven, definerer mobbing og omtaler konsekvensene av mobbingen.
  • Aktivitetsplikt for et trygt og godt skolemiljø trekker fram hva det medfører at skolemiljøet ikke er trygt.
  • Aktivitetsplikten i praksis viser hvordan skolen kan jobbe blant annet med aktivitetsplan, varsling mm.
  • Tiltak når elevene ikke har det trygt og godt på skolen foreslår tiltak blant annet for elever som viser sosiale og emosjonelle vansker og når det har oppstått konflikter i klasser.

Les mer og bestill:

Aktivitetsplikten i praksis – Pedlex

 

Last ned:

Les også artiklene:

Forsiden til pedlex-heftet Aktivitetsplikten i praksis.

Kapittel 9A i opplæringsloven sier at alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt. Hva innebærer den?