MENY

Bok om kollektive atferdsvansker

Boka "Problemløsningsmodeller" handler om kollektive atferdsvansker, dvs. der grupper eller klasser har utviklet en negativ atferd. De vanligste kollektive vanskene er mobbing og disiplinvansker.

Boka er full av gode eksempler og ulike metoder. Noen av artiklene tar utgangspunkt i at en del problemer kan løses av folk på skolen. I blant må skolen hente inn hjelp utenfra, for eksempel fra PPT, og dette er perspektivet i andre artikler.

Innsikt i problemløsning

Boka gir innsikt i hvordan erfarne problemløsere arbeider. Den er skrevet for skoleledere, lærere og andre som jobber med barns atferdsproblemer.

Professor Erling Roland ved Læringsmiljøsenteret er redaktør for boka, og han har også skrevet flere av kapitlene.

Kapitteloversikt

 • Erling Roland, Læringsmiljøsenteret: Forebygging og intervensjon
 • Hjalmar Arnø, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Rogaland: Juridiske spørsmål knyttet til elevens psykososiale miljø 
 • Erlend Moen, seniorrådgiver i Trondheim kommune og forfatter av boka Slik stopper vi mobbing: Prosjekt stopp mobbing
 • Bente M. Bakken, Læringsmiljøsenteret og Erling Roland, Læringsmiljøsenteret: Snumetoden i tøffe klasser
 • Jan Moen, tidligere lærer, undervisningsinspektør og rektor i Buskerud: Mobbearbeid i en flerkulturell skole
 • Gunn Britt Eikjok-Andreassen, sosionom og teamleder i Tromsø PPT: Endring av læringsmiljøet i klasse 6A på Skarven skole ved hjelp av Tromsø-modellen som metode
 • Grete Dalhaug Berg, Læringsmiljøsenteret: «Eg må være slik dei trur eg er» – en refleksjon for læreren i møte med eleven
 • Jan Arild Gundersen, sosiallærer, Mandal kommune: Løpe baklengs
 • Ragnvald Madland, konsulent, tidligere leder av PPT i Lindesnesregionen og ansvarlig for opprettelsen av Kompetansesenter Sør: Tuppen og Lillemor
 • Erling Roland: Bygdedyret
 • Erling Roland: På lavest mulig nivå

Se hele innholdsfortegnelsen (pdf)

 

Relatert

 

Referanse

Roland, E. (red.) (2015). Problemløsningsmodeller. Oslo: Universitetsforlaget

Omslag til boka Problemløsningsmodeller