MENY

Debatt om mobbedefinisjonen

Har det noe å si hvordan vi definerer mobbing? Ja, mener både Tove Flack fra Læringsmiljøsenteret, UiS og Ingrid Lund fra Pedagogisk utviklingssenter, UiA. – Men de er uenige om definisjonen.

Trist gutt ser ut vinduet. Foto: iStock. Alle barn og unge har rett på et læringsmiljø uten mobbing og krenkelser, men hvordan bør mobbing defineres? Foto: iStock.

I hvert sitt debattinnlegg i Dagbladet uttrykker Tove Flack og Ingrid Lund sin bekymring for barn som ikke har det bra i barnehagen og på skolen. De er redde for at barna ikke skal få den hjelpen de trenger.

Tove Flack er opptatt av de som blir utsatt for alvorlig mobbing over tid. Hun mener mobbedefinisjonen som Lund presenterer, er for vid og medfører at alle typer krenkelser blir regnet som mobbing. Ingrid Lund skriver på sin side at en for stram mobbedefinisjon kan føre til at noen barn ikke får hjelp, hvis det de utsettes for ikke passer inn i mobbedefinisjonen.

Les begge debattinnleggene her: