MENY

Foreldres involvering i mobbesaker

Et paper fra mobbeforskningsprosjektet STIGMA ble nylig presentert på en internasjonal konferanse.

  • /Læringsmiljøsenteret/Bilder/Prosjekt og program/janne-nov2015.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  • /Læringsmiljøsenteret/Bilder/Prosjekt og program/Janne_Hildegunn_Petra-nov2015.jpg (rw_largeArt_1201).jpg

Janne Støen presenterte nylig paperet Parents involvement in bullying cases på en internasjonal konferanse i Linz i Østerrike. Det er basert på en kvalitativ studie av hvordan foreldre som er involvert i en mobbesak opplever samarbeid med skolen og andre foresatte. Studien er gjort i mobbeforskningsprosjektet STIGMA, som er knyttet opp mot Læringsmiljøprosjektet.

På den samme konferansen ble det også presentert et replikasjonsstudie, basert på et mye referert studie gjort av Hildegunn Fandrem i hennes doktorgradsarbeid. Studiet omhandler innvandrerungdoms motiver for å mobbe, og er tidligere replikert i Østerrike og nå også på Kypros, med de samme resultatene.

Konferansen The XXth Workshop Aggression (pdf) ble arrangert 20.–21. november ved the University of Applied Sciences Upper Austria, Linz. Konferansen hadde tre fagområder:

  • Global Perspectives
  • Innovative Methods and Measures
  • Prevention and Intervention, med vekt på fremtidige utfordringer innenfor forskningen

Det var deltakere fra 22 land på konferansen. Fra Norge deltok Hildegunn Fandrem og Janne Støen fra Læringsmiljøsenteret.

Konferansen hadde tre keynote speakers innenfor hvert av fokusområdene; Peter Smith fra England, Rens van de Schoot fra Nederland og Ersilia Menesini fra Italia. I tillegg ble det presentert 50 papers og det var 19 poster presentasjoner. Konferansen var et viktig møtested for senteret og våre europeiske samarbeidspartnere, og de mange ulike innleggene gjenspeilte betydningen av kontekst og bredde innenfor forskningen på mobbing.

 

Les også