MENY

Hvorfor utestenger ungdom enkelte elever?

Ønske om å oppnå eller beholde popularitet, kan være en av grunnene til at ungdom ødelegger andres relasjoner og følelse av å høre til i gruppen, viser ny studie.

Hvorfor utestenger ungdom enkelte elever?

Tenårene er en tid der vennskap og popularitet i klassen er svært viktig, men ikke alle elever får en plass i fellesskapet. Vi vet at noen ungdommer blir utestengt av sine medelever.

I sin doktorgradsavhandling har Tove Flack, ansatt ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, undersøkt hvorfor det er slik.

- I ungdomsalderen ser vi at elever kan bruke sofistikerte og indirekte aggressive metoder, som baksnakking, ryktespredning og negative signaler, for å støte enkelte elever ut av gruppa. Dette kalles relasjonell aggresjon. Resultater fra studien viser at det å beholde eller etablere popularitet kan være en mulig grunn til at ungdommen tar i bruk slike negative strategier, sier Flack.

Vil ikke miste status

Resultatene i studien tyder også på at enkelte ungdommer kan opptre på relasjonelt aggressive måter for å unngå å miste status når de føler at den er truet. De fleste elevene som deltok i studien, fortalte at sosial status er noe de verdsetter høyt. Samtidig opplever de ofte stress i form av bekymring eller engstelse for at den sosiale statusen kan bli dårligere.

Over halvparten av elevene fortalte også at de, i større eller mindre grad, selv deltar i ekskluderende handlinger overfor medelever i løpet av en måned.

- Dersom denne studien reflekterer nivået for sosialt stress og relasjonell aggresjon blant tenåringer i Norge generelt, så er dette urovekkende høye tall, sier Flack.

Medfølelse kan hindre utestenging

-  Studien viser også at evnen til å føle med andre trolig påvirker om elever bruker sin sosiale forståelse positivt eller negativt, sier hun.

For å forebygge relasjonell aggresjon, kan det kanskje være nyttig å utvikle tiltak der elever får mulighet til å trene opp sin medfølende evne.

- Ikke minst er det viktig at de lærer å sette pris på gode nære vennskap fremfor å streve etter å oppnå popularitet. 

Hun håper at studien kan være et bidrag til å utvide forståelsen av, og arbeidet med å forebygge relasjonell aggresjon og utestenging.

Disputas åpen for alle

Flack disputerer 19. juni. Både disputas og prøveforelesning og er åpne for alle interesserte.

Sted: Arne Rettedals hus på Universitetet i Stavanger (rom: AR V-101)

Klokken 10.00: Prøveforelesning med tema «Fra forskning til praksis – hvordan motvirke relasjonell aggresjon i skolen»

Klokken 12.00: Disputas