MENY

Læringsmiljøprosjektet – bistand til bedre læringsmiljø

Over 200 var samlet på Gardermoen 12.–13. oktober 2015 i regi av Læringsmiljøprosjektet. De jobber systematisk for et bedre læringsmiljø med mindre mobbing ved sine skoler.

Janne Støen Prosjektleder Janne Støen under samlingen på Gardermoen, oktober 2015.

40 skoler i 18 kommuner i 16 fylker har fått plass i Læringsmiljøprosjektet 2015-2016. Det innebærer fire semester med veiledning og oppdatert kunnskap om mobbing, klasseledelse og skoleutvikling.

Hva er det med Læringsprosjektet som fungerer best?, spør vi prosjektleder Janne Støen.

Noe av det som skiller Læringsmiljøprosjektet fra andre prosjekt er at man starter direkte med det som disse skolene trenger hjelp til først: nemlig å få kunnskap om hvordan de skal avdekke og stoppe mobbing, svarer hun.

Skolene er med i prosjektet fordi Elevundersøkelsen viser at de har hatt vedvarende høye mobbetall. Derfor er det nødvendig å starte her. Deretter fortsetter vi med det arbeidet som er mer forebyggende, nemlig klasseledelse, organisasjonsutvikling og skole-hjem samarbeid.

I løpet av den perioden prosjektet varer får skolene både veiledning og faglig påfyll gjennom disse samlingene. I tillegg må de jobbe jevnt og trutt i det daglige, fortsetter hun.

Skoleeiere, skoleledere, lærere, PP-rådgivere, fylkesmenn og veiledere deltok på den andre nasjonale konferansen i pulje 2 av Læringsmiljøprosjektet. En håndfull foreldre stilte også opp for å lære mer om hvordan arbeidet skrider fram, og for å få inspirasjon til veien videre. Den første samlingen fant sted i februar i år.

Under denne andre samlingen i Utdanningsdirektoratets regi var det satt av tid til å snakke sammen i de geografiske gruppene prosjektet er inndelt etter. I tillegg var det plenumsforedrag, og parallellsesjoner med tema rettet spesielt mot bestemte målgrupper som PPT/skoleeier, skoleledere/lærere, fylkesmenn og foresatte.

I plenum fikk man både høre praksisfortellinger om klasseledelse generelt, og om hvordan rette opp når klassen har kommet ut av kurs. Jurist Kjersti Botnan Larsen fra Utdanningsdirektoratet satt fokus på elevens rettigheter og skolens juridiske plikter ved mobbing. I tillegg snakket Eirik Irgens fra NTNU om skoleledelse og organisasjonsutvikling.

 

Tekst: Torunn Helene Fredriksen