MENY

Ny film om mobbing

Filmen "En mobbehistorie" er laget for å vise hvordan mobbing kan se ut, og at mobbing foregår i en kontekst med flere roller der særlig tilskuerrollen er sentral.

Det er universitetslektor Nina Grini som står bak filmen En mobbehistorie.

– Som ansatt ved Læringsmiljøsenteret jobber jeg blant annet med å formidle kunnskap om hva mobbing er, hvordan det kan se ut, hvordan avdekke og stoppe det. I møte med elever, foreldre og ansatte på skoler følte jeg at det var behov for å ha noe felles å ta utgangspunkt i når jeg skulle snakke om mobbing og krenkelser. Jeg trengte en film, sier hun.

Filmen skal vekke følelser

Filmen måtte vise hvordan mobbing kan se ut, og den måtte røre folks følelser – ikke gi konkrete svar.

– Skal man få mennesker til å endre seg, endre handlinger, må man gå via deres følelser. Da kan holdningene endres. Det er holdningene som styrer handlingene våre, sier Nina.

Hun ville bruke dans som formidlingsform, fordi dans har kraftfulle følelsesuttrykk. Nina kontaktet derfor stiftelsen Studio Nille danseskole i Larvik, som sa ja til å bidra.

– Jeg jobbet tett sammen med både lederen for stiftelsen, koreografen ved Studio Nille og ikke minst de 12 flotte dansere og Fredrik Dahle Vedholm ved Læringsmiljøsenteret som har filmet, sier hun.

Danserne som er med i filmen er i alderen 12–18 år.

Tilskuerne kan stoppe mobbing

Filmen er ment å vise at tilskuerne i mobbesituasjoner, de som ser, hører og mistenker, kan bidra til at mobbingen kan avdekkes og stoppes eller å gjøre smertene mindre for den som utsettes. 

– Vi ønsker også å vise hvordan mobbingen har flere utrykk og former som blikk, kroppsspråk, utestenging, ignorering, via sosiale medier, men og fysisk, sier Nina.

Hun håper at filmen blir vist til klasser, elevråd, foreldre og i personalet på skolen. Gjerne til alle grupper samme uke, da det vil ha størst effekt.

– Jeg tror på at hele landsbyen må jobbe sammen for å bidra i arbeidet mot mobbing og krenkelser, sier hun.

Bevisst musikkvalg i filmen

Musikken i filmen er ikke tilfeldig valgt. Nina ønsket også kraftfull musikk, som kunne bidra til å formidle historien. Valget falt på sangen Human av Rag'n'Bone Man, som har toppet spillelistene i flere land.

Etter mye jobbing fra Nina, fikk Læringsmiljøsenteret rettighetene til å bruke sangen i filmen av artisten selv, Sony Music og Nordisk Copyright Bureau!

Snakk om mobbing! 

Det anbefales å vise filmen i sammenheng med opplæring i hva mobbing er og hva som gjøres på skolen for å avdekke, stoppe og følge opp mobbing og krenkelser, knyttet til kapittel 9 A i Opplæringsloven.

Det er laget refleksjonsoppgaver for at de som ser den kan reflektere og diskutere temaet etterpå. Spørsmålene og filmen fokuserer på at mobbingen kan skje i en kontekst der flere er tilskuere.

Refleksjon og dialog bør ende opp i konkrete handlinger som elever/foreldre/voksne kan gjøre dersom de opplever å være vitne til mobbing.

 

Les også

Universitetslektor Nina Grini ved Læringsmiljøsenteret.

Universitetslektor Nina Grini.