MENY

Reduserte mobbeprosenten

– Ingen skal oppleve å føle seg mobbet, sier rektor ved Fagerlidal skole i Målselv, Tor Hågbo. Systematisk arbeid med læringsmiljøet har redusert antall som svarer de blir mobbet fra 23,5 til 6,6 prosent. Rektor er fornøyd.

Læringsmiljøprosjektet Bildetekst: Ved Fagerlidal skole i Målselv var alle lærene på plass i skolegården med gule vester for å ta i mot elevene etter ferien. Dette er et av flere læringsmiljøtiltak som nå settes i verk ved Fagerlidal skole, forteller rektor Tor Hågbo og teamlederne Hanne Nordfjord og Vidar Lindgard

– Vi er fornøyd med utviklingen på Fagerlidal. For noen år siden hadde vi 19 prosent mobbing, nå er vi nede i 6, 6 prosent på 5.-7 trinn, men vi kan ikke stoppe nå. Dette er et kontinuerlig arbeid. Ingen skal oppleve å føle seg mobbet, sier rektor ved Fagerlidal skole i Målselv, Tor Hågbo.

Kontinuerlig arbeid

Målselv var en av kommunene som fikk tilbud om å være med i Læringsmiljøprosjektet for å redusere mobbing. Prosjektet startet høsten 2013 og har gått over tre semester med veiledning og faglige samlinger. Nye skoler får tilbud om å være med fra januar 2014. Et mål med prosjektet er å bevisstgjøre skoler og kommuner om betydningen av å jobbe systematisk og langsiktig med læringsmiljøet for å hindre mobbing. Alle må være bevisst ansvaret for alle elevene på skolen. Det er ikke bare lærerne og rektor,  men også skoleeier, PP-rådgivere, foreldre, helsesøstre og ansatte på SFO som har et ansvar, sier Janne Støen universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret. Sammen med PP-rådgiver Kristin Østvik som har mange års erfaring fra systemrettet arbeid og skoleutvikling i Ofoten, har hun veiledet skolene i Målselv.

Tiltak

Med hjelp fra veilederne har skolene blant annet supplert elevundersøkelsen med en ikke- anonym spørreundersøkelse for enda bedre å kunne avdekke mobbing ved skolene.
I denne perioden arrangerte skoleeier et arbeidsseminar der skolene utarbeidet ny handlingsplan mot mobbing. Veilederne ved Læringsmiljøsenteret holdt de faglige innleggene på seminaret om hvordan en slik plan kan se ut og om hvordan man kan jobbe for å utvikle  skolen som en lærende organisasjon.

God start

Professor Erling Roland fra Læringsmiljøsenteret hadde en fagdag med tema «God start» på planleggingsdagen før skolestart. Fokuset var å legge til rette for en trygg og inkluderende skolestart, hvor de voksne er tydelige ledere som tar regi og ansvar for det som skjer i skolen. Dette inspirerte fagerlidal skole til å  innføre et nytt læringsmiljøtiltak. Første dag etter ferien stilte alle lærene i gul vest på skoleplassen i god tid før skoleklokka ringte inn til første time. Dette ga dem god anledning til å hilse foreldre og barn velkommen til et nytt skoleår. Barna flokket seg rundt lærerne og de fikk tatt mye av den uformelle praten om hva som hadde skjedd i ferien før timen startet. Læreren fikk mulighet til å se elevene sine og snakke noen ord med hver før de gikk inn. Et enkelt, men virksomt tiltak som var lett å gjennomføre og ga en stor positiv gevinst.
 

Les mer om Læringsmiljøprosjektet i avisa Nye Troms (pdf).