MENY

Samarbeider om internasjonal mobbekonferanse

9.–10. juni arrangeres konferansen “Bullies, Bullied and Bystanders: Advancing Knowledge, Understanding and Practice in Education” i Dublin.

Jente som holder opp en mobiltelefon, på skjermen står det Forskning viser at de som driver med digital mobbing selv også ofte blir utsatt for det, samtidig som de som blir utsatt for tradisjonell mobbing har en økt sannsynlighet for å mobbe digital.

Konferansen er et samarbeid mellom National Anti-Bullying Research and Resource Centre ved Dublin City University og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Konferansen vil være en møteplass for forskere og de som jobber i praksisfeltet. Målet med konferansen er å fremme kunnskap, forståelse og god praksis knyttet til tradisjonell og digital mobbing i opplæringsmiljøer. Viktige tema er hvordan mobbing best kan forebygges og hvordan mobbing, i alle former, kan motvirkes. 

Solid kompetanse på mobbing

National Anti-Bullying Research and Resource Centre (Anti-Bullying Centre) og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) har jobbet med og forsket på mobbing i tilsammen nesten 50 år; Anti-Bullying Centre i 20 år og Læringsmiljøsenteret, tidligere Senter for atferdsforskning, i nesten 30 år. 

Læringsmiljøsenteret godt representert

Ansatte ved Læringsmiljøsenteret er med i både konferansekomiteen og den faglige komiteen. I konferansekomiteen sitter professor Erling Roland og professor Hildegunn Fandrem. Begge er også med i den faglige komiteen, sammen med senterleder Tarja Tikkanen. Erling Roland skal i tillegg holde et av hovedinnleggene på konferansen

Senteret bidrar med to artikler, som blir presentert under konferansen:

  1. Dian Liu & Hildegunn Fandrem: Bullying, victimization and anti-isolation among rural undergraduates in Chinese elite universities.
  2. Charlotte Hancock, Ella Idsøe & Edvin Bru: Which school related consequences are associated with peer victimization?

Jubileumskonferanse

Konferansen er også en jubileumskonferanse, da det er 30 år siden den første internasjonale konferansen om mobbing. Den ble arrangert i Stavanger i 1986, i regi av Europarådet. Det er også 20 år siden Anti-Bullying Centre ble opprettet.

Professor Mona O’Moore, som er leder ved Anti-Bullying Centre, var Europarådets offisielle representant på konferansen i 1986. Professor Erling Roland var ansvarlig for konferansen, med god hjelp fra nåværende dekan ved Det humanistiske fakultet på Universitetet i Stavanger, Elaine Munthe. Roland og Munthe redigerte også en bok i etterkant av konferansen, med bidrag fra foredragsholderne: Roland, E. & Munthe, E. (Eds.), (1989). Bullying: An International Perspective. London: David Fulton Publishers.

ECIU-samarbeid

Både Dublin City University og Universitetet i Stavanger er medlemmer av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). ECIU er et nettverk med innovative universiteter.

Læringsmiljøsenteret og Anti-Bullying Centre samarbeider også om et nettbasert masteremne om mobbing og forskningsprosjektet Stigma. Stigma ser nærmere på ulike mobbeformer og avdekker prosesser i mobbesaker. Et sentralt mål i prosjektet er å utvikle mer kunnskap om hvordan skoler og skoleeiere bedre kan avdekke og løse mobbesaker.

Bli med på konferansen!

Konferansen er en fantastisk anledning til å høre på, og snakke med, ledende forskere fra hele verden innen fagfeltene mobbing, aggresjon og konflikthåndtering. Det er stor interesse for å delta på konferansen, men det er fremdeles ledige plasser. Melder du deg på innen 30. april får du rabatt på deltakeravgiften.

Meld deg på konferansen 
Sjekk ut konferanseprogrammet


Les også

Logoen til National Anti-Bullying Research and Resource Centre ved Dublin City University

Læringsmiljøsenteret har hatt et langt og tett samarbeid med Anti-Bullying Centre ved Dublin City University.