MENY

Spekter er lansert

Den digitale versjonen av det ikke-anonyme spørreskjemaet Spekter er nå tilgjengelig.

Innloggingsiden til Spekter

Hva er Spekter?

Spekter er et ikke-anonymt digitalt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Undersøkelsen passer elever fra 3./4. klasse på barneskolen til og med videregående skole. 

Spekter er utviklet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, med forskningsbaserte spørsmål utarbeidet av . 

Hvorfor bruke Spekter?

Spekter kan brukes jevnlig på skolen for å følge med på utviklingen av læringsmiljøet. Kartleggingsverktøyet kan også brukes for å avdekke forhold knyttet til læringsmiljøet ved mistanke eller varsling om f.eks. mobbing.

Ved å ta i bruk Spekter kan du få mange opplysninger om både mobbing, bråk i klassen, popularitet, maktrelasjoner, grupperinger og holdninger. Dette kan være viktig informasjon når du skal forstå en mobbesak og gjennomføre tiltak.

Spekter er også et varslingssystem for elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Skolen er ansvarlig for å hente inn informasjon om elevenes læringsmiljø, og Spekter kan brukes som en ikke-anonym digital elevsamtale.

Spekter er også et nyttig verktøy for å hente ut positiv informasjon om arbeidet som har blitt gjort for å bygge et godt læringsmiljø i klassen. Informasjonen kan gi en pekepinn på om iverksatte rutiner og tiltak har hatt effekt.

Spekter har en tilleggsmodul som kan avdekke om elever blir krenket av voksne på skolen. 

Spekter er lett å gjennomføre og er på bokmål, nynorsk og engelsk. 

Resultatene i den digitale løsningen vises som sosiogram, tabell eller fritekst. Ved gjennomføring av papirversjon må resultatene systematiseres på egenhånd.

Hvordan bestille tilgang til Spekter?

Skoler, kommuner og fylkeskommuner kan bestille abonnement på Spekter. Send en e-post til spekter@uis.no.
Opplysningene vi trenger er:

  • Navn på skole / skoler og kommune / fylkeskommune
  • Fakturaadresse
  • Kommunens / fylkeskommunens organisasjonsnummer
  • Skolens organisasjonsnummer
  • Fakturareferanse
  • Navn og tittel på bestiller
  • Elevtall pr. skole

Bestiller vil så motta kontrakt og databehandleravtale (hvis kommunen / fylkeskommunen ikke allerede har signert avtalen). Når vi mottar signert kontrakt, og evt. databehandleravtale, vil skolen få tilgang til Spekter.

Når en kommune, fylkeskommune eller skole kjøper tilgang til Spekter, som innhenter påloggingsopplysninger via Feide, skal det foreligge en databehandleravtale. Det er skoleeier (kommunen / fylkeskommunen) som er behandlingsansvarlig og har ansvaret for behandlingen av personopplysninger. I henhold til personopplysningsloven er det kommunen eller fylkeskommunen som skal signere databehandleravtalen.

Kommunen / fylkeskommunen må også aktivere Spekter hos Feide for at skolene skal få tilgang.

Abonnementet varer i 1 år, og fornyes automatisk hvis det ikke sies opp.

Har du spørsmål om Spekter, ta kontakt på spekter@uis.no eller ring Læringsmiljøsenteret på tlf. 51 83 29 00.

 

Relatert