Organisasjonsutvikling i skolen

De ansatte er skolens viktigste ressurs. Her kan du lese om tema som ledelse, samarbeid, endringer, implementering, lærende organisasjoner og skolekultur. Under "Filmer, bøker og verktøy" finner du nyttige ressurser.

Fem personer i et samarbeidsmøte.