MENY

Om å lede endringsarbeid i skolen

«Leiing av endringsarbeid i skulen» av Sigrun K. Ertesvåg gir leseren forskningsbasert kunnskap om endringsprosesser i skolen.

I boka Leiing av endringsarbeid i skulen drøfter Sigrun K. Ertesvåg sentrale aspekt ved endringsprosessen som ledelse, samarbeid og skoleeiers rolle. Hun viser også hvordan en kan omsette kunnskap om endringsarbeid til praktisk handling som kan endre eller videreutvikle praksis. 

De fleste endringsarbeid gir få eller ingen resultat fordi det ikke arbeides nok med implementeringsprosessen når forskingsbaserte tiltak blir satt i gang. Når for eksempel et program mot mobbing ikke gir gode resultater ved en skole, er det sjelden programmet som er problemet. Manglende resultat er fordi programmet ikke er implementert godt nok til å gi resultat. Uansett hvilken type endringsarbeid en skal i gang med, krever det god implementering.

Boka er viktig for alle som ønsker forskingsbasert kunnskap om endringsprosesser og hvordan dette kan brukes i praksis. Leiing av endringsarbeid i skulen er relevant både for ansatte i skolen, studenter på masterutdanning eller videreutdanning og forskere.

Forside

Boka av Sigrun K. Ertesvåg er høyst aktuell for skoler som planlegger eller gjennomfører intervensjoner.