MENY

Hefter og veiledere om organisasjonsutvikling i skolen

  • Framside på Respektheftet Implementering

    Implementering av skuleomfattande arbeid

    Heftet ser på kvifor og korleis ein skal jobbe systematisk med implementering av Respekt-programmet

    Forfattarane peikar på sentrale faktorar for initiering, implementering og vidareføring. Sjølv om heftet tar utgangspunkt i Respekt, vil desse faktorane og vera sentrale for andre endringsprosessar i skulen.