MENY

Kapasitetsbygging

I skolesammenheng kan kapasitet for utvikling beskrives som en styrke eller en “vane” som fokuseres rundt det å kunne engasjere seg i, og opprettholde læring blant ansatte på alle nivå i skolen.

To personer studerer klistrelapper som henger på veggen. Kkt kapasitet vil gi skoleansatte mulighet til kontinuerlig å lære av en verden som raskt endrer seg.

Dette gjelder alt fra lærere til skoleeier og PPT, med et felles mål om å forbedre elevenes læring (Stoll, 2009). Det å fokusere på kapasitetsbygging er viktig av flere grunner. For det første vil økt kapasitet gi skoleansatte mulighet til kontinuerlig å lære av en verden som raskt endrer seg, og til å kunne overføre denne kunnskapen til nye situasjoner. Videre er kapasitet nært knyttet til det å være klar for endring, fordi kapasitet handler om de forutsetningene skolen har for å implementere endringsarbeid (Oterkiil & Ertesvåg, 2012).

Kapasitet representerer en kraft i form av evner, kunnskap og handling som har vist seg nødvendig for effektivt å kunne implementere ikke bare endring generelt, men også spesifikke endringsinitiativ.