MENY

En lærende organisasjon

Alle skoler bør utvikle et profesjonelt fellesskap der alle lærer og utvikler seg med et felles mål om å bedre opplæringen for samtlige elever. Dette forutsetter en kollektiv orientering eller kultur.

To voksne sett ovenfra Mestring hos hver enkelt lærer motiverer til innsats.

Organisasjoner som vil lære, må øve seg til å se verden i et helhetlig perspektiv. En visjon uten systemtenkning kan ende opp med et glansbilde av en framtid uten dypere forståelse av hva som skal til for å oppfylle visjonen.

Felles visjon forutsetter en kollektiv forpliktelse til langsiktig innsats og en åpenhet for ulike virkelighetsoppfatninger av skolen. Mestring hos hver enkelt lærer motiverer til innsats. Hvis kunnskapene til hver enkelt blir studert og bearbeidet i team av lærere, vil skolen over tid utvikle felles mentale modeller av undervisning og læring.