MENY

Viktigheten av kunnskap, motivasjon og ressurser

Det er krevende å lykkes med implementering av endringsarbeid, selv i de skoler hvor både ledelsen og lærere besitter de ressurser, og den kunnskap og motivasjon som trengs.

Linjaler

I de tilfeller der skolen mangler kunnskap, motivasjon og/eller ressurser, er det så å si umulig å få til en vellykket endringsprosess. Vi har i dag mye kunnskap om hva som kan hemme og fremme effektiv implementering av ulike typer endringsarbeid.

Den største utfordringen for skoler og lærere ligger i det å omsette denne kunnskapen til praktisk handling. For å lykkes med endringsarbeid i skolen er det derfor viktig at man får til et samspill mellom kunnskap, refleksjon rundt denne kunnskapen, og det å omsette kunnskapen ut i praktisk handling.