MENY

Læringsmiljøsenteret søker skoler som vil jobbe med læringsmiljø og mobbing

Læringsmiljøsenteret skal i gang med et nytt læringsmiljø- og antimobbeprogram med støtte fra Utdanningsdirektoratet. "Bry deg! – sammen mot mobbing" skal gå over 2 år, med oppstart våren 2019. Nå søker vi skoler som ønsker å delta.

Seks blide skoleelever. Foto: iStock.

Om programmet

 • Programmet bygger på forskning og erfaring fra Læringsmiljøprosjektet, Respekt, LP-modellen og andre skoleutviklingsprogrammer senteret har arbeidet med.
 • Gjennomføres i løpet av 2 år, med oppstart i juni 2019.
 • Organisasjonslæring og utvikling av skolen som en lærende organisasjon er viktige elementer i programmet.
 • Det legges spesiell vekt på skjult mobbing, digital mobbing, livsmestring og psykisk helse.

Tema for fagdager i prosjektet:

 • Viktige faktorer i et trygt og godt læringsmiljø
 • Livsmestring og psykisk helse
 • Mobbingens psykologi
 • Avdekking og stopping av mobbing
 • Klasseledelse og autoritative voksne
 • Arbeid med standarder, regler og rutiner i skolemiljøet
 • Håndtering av problematferd
 • Skolekultur

Vi søker ca. 25 skoler. Både grunnskoler og videregående skoler kan delta. Forutsetningen for å nå ut til så mange skoler, er at de ikke ligger altfor spredt. Vi leter derfor etter klynger av 4-6 skoler som ligger i nærheten av hverandre.

Kan dette være noe for din skole? Kontakt prosjektleder Janne Støen for mer informasjon, eller send inn melding om interesse direkte til laringsmiljosenteret@uis.no.

Les mer: