MENY

Nordisk nettverk møter utviklingsorienterte skoler

Mæla ungdomsskole i Skien presenterte sitt systematiske utviklingsarbeid og sitt elev- og læringssyn for et nyetablert nordisk nettverk.

Nordisk nettverk besøker Mæla ungdomsskole Per Skoglund (Sverige), inspektør Tor Ivar Skilbred (Mæla u-skole), Svein Nergaard (Norge), inspektør Kim Aas (Mæla u-skole), Anne Lium Berger (Norge), Jenny Gunnbjørnsdottir (Island), rektor Torkild Evensen (Mæla u-skole), Kristin Johannesdottir (Island) og Grethe Andersen (Danmark).

Mæla ungdomsskole har på få år utviklet seg fra å være en skole med svært høye tall for spesialundervisning, til å bli en inkluderende, utviklingsorientert skole med gode elevresultater, oppnådd gjennom ordinær undervisning. Temaet for et skolebesøk av et nordisk nettverk var hvordan ledelsen har påvirket denne utviklingen sammen med lærerne.

Lærerne jobber i tett samarbeid på trinn-team og en klar strategi har vært å bli en vi-skole. Organiseringen er fleksibel og dynamisk, med stadig nye løsninger tilpasset elevenes læringsbehov. Dette ble både presentert og synliggjort for gruppen som var på besøk rundt på de forskjellige trinnene.

Læringsmiljøsenteret, avdeling Porsgrunn, var vertskap for nettverkets første samling. De nordiske deltakerne i prosjektet «Raising Achivement for All Learners» (RA4AL) i regi av European Agency for Special Needs and Inclusive Education, utgjør et nettverk. Målsettingen for nettverket er å skape en arena med tettere kontakt mellom de nordiske landene, hvor fokus er utvikling av inkluderende praksis med økt utbytte for alle elever. Nettverket planlegger å besøke flere nordiske skoler som betegner seg som utviklingsorienterte.

Den nordiske nettverksgruppen vil fortsette sitt arbeid med inkluderende skole som et supplement til arbeidet i Agency-prosjektet RA4AL. Møtet ble gjennomført med støtte fra Utdanningsdirektoratet, som er den norske deltakeren i organisasjonen European Agency.