Psykisk helse i skolen

Alle har både en psykisk og en fysisk helse. På disse sidene kan du lese om livsmestring, psykisk helse og utfordringer i skolen, psykiske lidelser, oppfølging etter mobbing og skolevegring. Under "Filmer, bøker og verktøy" ligger materiell og nyttige ressurser.

Jente som bruker fingrene til å tvinge leppene til å smile. Foto: iStock.