MENY

Berøring – refleksjonsoppgaver for lærere

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

Undersøkelsen UngVold 2015 (NOVA) viser at 29 prosent av unge jenter mellom 18 og 19 år har opplevd minst en form for seksuell krenkelse i løpet av oppveksten. Syv prosent av guttene har opplevd det samme. 5 prosent av jentene og 1 prosent av guttene har opplevd voldtekt. Det betyr at lærere stadig møter elever som opplever eller har opplevd seksuelle overgrep i en eller annen form.

 • Tenk gjennom din egen yrkeserfaring, sett i relasjon til det høye omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep.
  • Har du noen gang hatt en elev som du tror kan ha blitt utsatt for seksuelle krenkelser eller overgrep
  • Hva var grunnen til at du tenkte det kunne være tilfelle?
  • Hvis du aldri, eller nesten aldri, har opplevd en slik mistanke, hva forteller det deg?

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde. Del refleksjoner dere gjorde dere i oppgave 1.

Oppgave 3

Individuell refleksjon 10 minutter.

Filmen viser hvordan en jente kan få assosiasjoner til et seksuelt overgrep når hun blir berørt av en lærer.

 • Hvordan skal lærere forholde seg til berøring?
 • Hvis en elev reagerer når du som lærer for eksempel legger hånden din på skulderen hennes/hans, skal læreren ta dette opp med eleven?
  • På hvilken måte?
  • Hva kreves av kunnskap?
  • Har de ansatte i skolen denne kunnskapen?

Oppgave 4

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde. Del refleksjoner fra oppgave 3.
 • Hva bør ansatte i skolen kunne om seksuelle overgrep?
 • Har de ansatte den kompetansen som trengs? 

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack