MENY

Gresset – refleksjonsoppgaver for lærere

Refleksjonsoppgavene er om skadevirkninger av mobbing.

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • I denne filmen blir en gutt tvunget til å spise gress gjentatte ganger. Hvordan tror du han har det i hverdagen sin når dette skjer?

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde der dere beskriver med egne ord hva dere tror dette gjør med guttens følelsesmessige og sosiale utvikling over tid.

Oppgave 3

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • Tenk deg at du er læreren til denne gutten, og at en medelev eller en av foreldrene kommer til deg og forteller og at de har sett en slik episode. Hva gjør du?

Oppgave 4

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde. Del refleksjoner fra oppgave 3.
 • Diskuter påstanden: Det som skjer på fritiden har ikke skolen noe med.
 • Diskuter: Hva bør/skal en skole gjøre når de får beskjed om mobbing på skoleveien eller i fritiden? 

Oppgave 5

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • Har skolen din klare rutiner for hva som skal skje når dere får informasjon om at noen blir mobbet ?
 • Hva pleier du selv å gjøre når du får slike beskjeder?
 • Hvilken betydning tror du det har for gutten i filmen, at skolen handler kjapt slik at mobbingen blir stoppet?

Oppgave 6

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde der dere deler refleksjoner fra oppgave 5. Diskuter uenigheter.
 • Noter ned enigheter. 

Oppgave 7

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • Mobbing kan gi store følelsesmessige og sosiale vansker. Tenk gjennom erfaringer du har fra din egen praksis. Hva har du gjort for å følge opp de barna som har vært utsatt for mobbing?
 • Mener du at du har hatt den kompetansen du trenger for å følge opp på en god måte? 

Oppgave 8

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde. Del erfaringer fra Oppgave 7.
 • Hva skal skolen gjøre for å gi hjelp til en elev som har blitt utsatt for mobbing?
 • Hva er lærerens ansvar ?
 • Hva er rektors ansvar?

Oppgave 9

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • Hva vil du gjøre hvis du oppdager at en elev som har blitt utsatt for mobbing har:
  • utviklet sosial angst?
  • fått post traumatisk stress?
  • utviklet skolevegring?

Oppgave 10

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde. Del refleksjoner fra Oppgave 9.
 • Hvilke tiltak kan lærere iverksette?
 • Hva skal man overlate til andre instanser?
 • Hvilke instanser bør skolen samarbeide med når man tror at barn eller unge har fått store følelsesmessige og sosial vansker som følge av mobbing? 

 

Hvordan lærere kan hjelpe mobbeofre?

Noen barn som er blitt utsatt for mobbing eller vold har problemer med å stole på andre, inkludert lærere. Thormod Idsøe og Ella Cosmovici Idsøe gir råd om hvordan lærere kan skape et godt læringsmiljø for disse elevene.

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack