MENY

Gresset – refleksjonsoppgaver for lærere

Refleksjonsoppgavene er om emosjonelle vansker.

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

Mobbing kan gi store følelsesmessige og sosiale vansker. 

 • Tenk gjennom erfaringer du har fra din egen praksis. Har du hatt elever med følelsesmessige og sosiale vansker som følge av mobbing?
 • Mener du at du har hatt den kompetansen du trenger for å følge opp disse elevene på en god måte? 

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde. Del erfaringer fra oppgave 1.
 • Hva skal skolen gjøre når barn får følelsesmessige og sosiale vansker som  følge av mobbing?
 • Hva er lærerens ansvar ?
 • Hva er rektors ansvar?

Oppgave 3

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • Hva vil du gjøre hvis du oppdager at en elev som har blitt utsatt for mobbing har :
 1. utviklet sosial angst?
 2. fått post traumatisk stress?
 3. utviklet skolevegring?

Oppgave 4

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde. Del refleksjoner fra oppgave 3.
 • Hvilke tiltak kan lærere iverksette?
 • Hva skal man overlate til andre instanser?
 • Hvilke instanser bør skolen samarbeide med når man tror at barn eller unge har fått store følelsesmessige og sosial vansker som følge av mobbing?

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack