MENY

Nei – refleksjonsoppgaver for lærere

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter

Av og til opplever vi at barn og unge reagerer følelsesmessig sterkere og annerledes i en situasjon enn vi hadde forventet.

 • Tenk gjennom din yrkespraksis.
 • Har du opplevd slike episoder?
 • Husker du hvordan du reagerte?
 • Husker du årsaken til din reaksjon?
 • Husker du barnets/ungdommens respons på din reaksjon?

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter

 • Ta en runde der dere deler erfaringer fra tidligere praksis.
 • Diskuter: Hvilke forhold er det viktig å ha tenkt over på forhånd, når vi som lærere står midt oppi situasjoner der barn eller unge reagerer sterkt og kanskje irrasjonelt?

Oppgave 3

Selvrefleksjon 10 minutter

Noen barn opplever familievold. Slike opplevelser kan gå ut over barnets følelsesmessige og sosial funksjon på skolen. Forstyrrende tanker og vonde følelser kan påvirke læringsprosessen.

 • Tenk gjennom din egen praksis.
  • Har du vært borti barn som du mistenkte var utsatt for vold i hjemmet?
  • Hvordan kom det til uttrykk hos barnet?
  • Hadde du et klart bilde av hva som var ditt ansvar og din oppgave ?
  • Opplevde du å ha den kompetansen du trengte for å kommunisere godt med barnet og sørge for at barnet fikk støtte?

Oppgave 4

Grupperefleksjon 20 minutter

 • Ta en runde. Del erfaringer fra oppgave 3. 

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack