MENY

Proaktiv aggresjon – refleksjonsoppgaver for lærere

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

  • Noter deg mens du ser filmen hvilke initiativ jenta som har hovedrolle i filmen tar.
  • Hva oppnår jenta med sine initiativ?
  • Hva tenker du er grunnen til at hun gjør det hun gjør?

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter.

  • Ta en runde der dere deler refleksjoner på spørsmål fra oppgave 1. Gruppeleder noterer synspunkt og oppsummerer hva medlemmene i gruppa er enige og uenige om.
  • Diskuter uenighetene. 

Oppgave 3

Selvrefleksjon 10 minutter.

  • Skriv med egne ord hva du tenker det innebærer å være proaktiv aggressiv.
  • Tenk gjennom egne erfaringer. Har du eller har du hatt noen elever du mener er/var proaktiv aggressive. Hvordan kom det til uttrykk?

Oppgave 4

Grupperefleksjon 20 minutter.

  • Ta en runde der alle deler sine tanker om hva proaktiv aggresjon er.
  • Diskuter hva som er viktig å tenke på i møte med elever som er proaktivt aggressive. Del gjerne erfaringer fra egen praksis. Gruppeleder noterer synspunkt og oppsummerer hva medlemmene i gruppa er enige og uenige om.
  • Diskuter uenighetene. 

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack