MENY

Reaktiv aggresjon – refleksjonsoppgaver for lærere

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

  • Noter deg reaksjonene til gutten, Kenneth, som har hovedrolle i filmen.  
  • Hva tenker du en lærer kan si og gjøre når en elev reagerer som her (Kenneth nekter å sitte sammen med Maren)? Synes du denne læreren taklet situasjonen godt? Begrunn svaret ditt.

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter.

  • Ta en runde der dere deler tanker. Gruppeleder noterer synspunkt og oppsummerer hva medlemmene i gruppa er enige og uenige om. Diskuter uenighetene. 

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack