MENY

Hvordan lærere kan hjelpe mobbeofre

Noen barn som er blitt utsatt for mobbing eller vold har problemer med å stole på andre, inkludert lærere. Professor Thormod Idsøe og førsteamanuensis Ella Cosmovici Idsøe gir i denne filmen råd om hvordan lærere kan skape et godt læringsmiljø for disse elevene.

Filmen ble laget i forbindelse med The 7th Annual Prevnet Conference i Toronto Canada, og er på engelsk.