MENY

Fysisk aktivitet som et verktøy for å styrke relasjoner og prestasjoner hos elever med atferdsvansker

Atferdsvansker er et problem i dagens skole. Derfor må man finne gode tiltak for hvordan man arbeider sammen med elever med atferdsvansker. Hanne Herigstad Mong har i sin mastergradsoppgave sett på hvordan man kan bruke fysisk aktivitet i arbeidet med elever med atferdsvansker.