MENY

Hvordan kan språkvansker bidra til sosial og emosjonell sårbarhet?

I sin masteroppgave ser Piyachat Andreassen nærmere på den norske ungdomsskolen, og undersøker hvordan thai elevers språkkompetanse henger sammen med sosiale og emosjonelle problemer.