MENY

Kontaktlæreres relasjonsbygging til reaktivt aggressive elever

Masteroppgaven til Camilla Idsøe Øxnevad, er en kvalitativ studie som setter søkelyset på relasjonsbygging og gode relasjoner i skolen. Fem lærere med en reaktiv aggressiv elev i klassen ble intervjuet, men fokus på lærernes forklaringer og begrunnelse.