MENY

Relasjonsbygging til elever med aggresjonsproblematikk

I sin masteroppgave ser Renate Lødemel Bø nærmere på hvordan pedagoger arbeider med relasjonsbygging til elever med aggresjonsproblematikk ved Respekt-skoler, og hvilken betydning lærerne opplever at dette arbeidet har.